Baner 20social
Logo 20niemtinbaohiem

Niemtinbaohiem

Describe the problem that you're solving in one sentence

  • Stage Concept Only
  • Industry Financial Services
  • Location Thành phố Vinh, Nghe An, Vietnam
  • Currency VND
  • Founded January 2018
  • Employees 2
  • Incorporation Type Other
  • Website niemtinbaohiem.com

Company Summary

Niềm tin bảo hiểm cung cấp kiến thức và tin tức về bảo hiểm nhân thọ Manulife cho mọi người. Address: 150 V.I. Lê Nin, Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam. Phone: 0988348356