Nhà thuốc Vinh Lợi

Nhà Thuốc Vinh Lợi là một nhà thuốc uy tín hàng đầu tại tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ cụ thể là 21, Đinh Tiên Hoàng, P. 1, Thành phố Sóc Trăng

  • Stage Full Product Ready
  • Industry Medical Devices and Equipment
  • Location Sóc Trăng, Soc Trang, Vietnam
  • Currency VND
  • Founded April 1990
  • Employees 0
  • Incorporation Type C-corp
  • Website nhathuocvinhloi.vn

Company Summary

Nhà Thuốc Vinh Lợi là một nhà thuốc uy tín hàng đầu tại tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ cụ thể là 21, Đinh Tiên Hoàng, P. 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng chuyên bán các loại thuốc, thực phẩm làm đẹp, thực phẩm chức năng theo nhu cầu.

Team

Starting a startup?

Join the world's largest startup network for guidance, tools, and fundraising opportunities.

Get Started for Free