Default company panoramic image
11f9cdea cafc 4b1b a7fb 41997eaf5e8e

Josip Banic-Krizaj

"Kvadricikl" za invalide za sport i rekreaciju zdravih osoba.

  • Stage Not Set
  • Industry Not Set
  • Location Varaždin, Hrvatska
  • Currency HRK

Company Summary

"Kvadricikl" za invalide za sport i rekreaciju zdravih osoba. Humano i inovativno. Garantira se masovna proizvodnja po cijelom svijetu!