Default company panoramic image
3bd4f7c4 276b 4df9 a1e4 91a62c27f648

Josip Banic-Krizaj

"Kvadricikl" za invalide za sport i rekreaciju zdravih osoba.

  • Stage Not Set
  • Industry Not Set
  • Location Varaždin, Hrvatska
  • Currency HRK

Company Summary

"Kvadricikl" za invalide za sport i rekreaciju zdravih osoba. Humano i inovativno. Garantira se masovna proizvodnja po cijelom svijetu!