Website 20t c6 b0 20v e1 ba a5n 20b c3 a1c 20s c4 a9 20  201
Logo tuvanbacsi 1

Tư vấn bác sĩ

Tư vấn Bác Sĩ là kênh thông tin, giải đáp, hỗ trợ tư vấn các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua webiste tuvanbacsi.com của chúng tôi.

  • Stage $20M in TTM Revenue
  • Industry Healthcare Services
  • Location Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam
  • Currency USD
  • Founded April 2015
  • Employees 1000
  • Incorporation Type Other
  • Website tuvanbacsi.com

Company Summary

Tư Vấn Bác Sĩ là kênh thông tin về sức khỏe, hỗ trợ tư vấn, giải đáp các thắc mắc về bệnh lý. Websie tuvanbacsi.com cung cấp các thông tin liên quan về các bệnh như nam khoa, phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ, bệnh hôi nách.

Team