5
Mbn

ThuongMaiDienTuMBN

MBN (My Business Network) cung cấp những giải pháp thương mại điện tử nhanh dễ dàng cho việc bán hàng, marketing và quản lý vận hành trong kinh doanh.

  • Stage Full Product Ready
  • Location Hô Chi Minh-Ville, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Currency VND
  • Incorporation Type Other
  • Website muabannhanh.com

Company Summary

MuaBanNhanh là hệ thống hỗ trợ Mua Bán Nhanh và Toàn Diện
Hoài bão: Mua Bán Nhanh là hệ thống nền tảng, mạng xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người khởi nghiệp mua bán... Hệ thống thương mại điện tử đặc thù của Việt Nam.
Sứ mệnh: Kết nối và hỗ trợ "sức mạnh" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người khởi nghiệp tồn tại, phát triển và cạnh tranh kinh doanh với "người không lồ", các tập đoàn trong và ngoài nước.