Chung cu imperium tower nha trang 1024x512
Logo thai huu ha

Thái Hữu Hà BDS

https://thaihuuha.com - Chuyên tư vấn và đầu tư Bất động sản Nha Trang, tất cả các sản về đất nền, căn hộ, chung cư, nhà phố tại thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

  • Stage Product In Development
  • Industry Education
  • Location Nha Trang, Khanh Hoa Province, Vietnam
  • Currency VND
  • Incorporation Type Other
  • Website thaihuuha.com

Company Summary

https://thaihuuha.com - Chuyên tư vấn và đầu tư Bất động sản Nha Trang, tất cả các sản về đất nền, căn hộ, chung cư, nhà phố tại thành phố Biển Nha Trang, Khánh Hoà