Dichvu1
Phanmemmienphicomvn

PhanMemMienPhiComVN's Startup

Describe the problem that you're solving in one sentence

  • Stage Full Product Ready
  • Location Hô Chi Minh-Ville, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Currency VND
  • Incorporation Type Other
  • Website phanmemmienphi.com.vn

Company Summary

Phần Mềm Miễn Phí - Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng, Phần Mềm Quản Lý Kho, Phần Mềm Tính Tiền, Phần Mềm Thiết Kế, Phần Mềm Marketing - Phần mềm được tối ưu cho hoạt động kinh doanh online