Bia
Logo

Niệm Phật

Describe the problem that you're solving in one sentence

  • Stage Concept Only
  • Location Vũng Tàu, Ba Ria - Vung Tau, Vietnam
  • Currency VND
  • Founded January 1980
  • Employees 1
  • Incorporation Type Not Incorporated
  • Website niemphat.vn

Company Summary

https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà