3
Mua 20b c3 a1n 20nhanh 20  20thuongmaidientueduvn

Mua Bán Nhanh

Mua Bán Nhanh - mua bán kinh doanh trực tuyến, quảng bá online tại sàn thương mại điện tử MuaBanNhanh

  • Stage Full Product Ready
  • Industry Business Services
  • Location Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Currency USD
  • Incorporation Type Other
  • Website thuongmaidientu.edu.vn

Company Summary

Đào tạo nhân lực thương mại điện tử E-commerce cho nền kinh tế số
Trung tâm đào tạo thương mại điện tử ngành học yêu cầu bám sát thực trạng thương mại điện tử Việt Nam & thế giới, trực tiếp tham gia vào hoạt động mua bán kinh doanh trực tuyến, quảng bá online tại sàn thương mại điện tử MuaBanNhanh