Kornova
Kornova viet

Định cư Canada Kornova-Viet

Kornova chuyên tư vấn di trú, tư vấn đầu tư định cư. Với chương trình định cư Canada được Kornova thực hiện với hơn 12 năm dành cho người Việt.

  • Stage Prototype Ready
  • Industry Consulting
  • Location Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Currency VND
  • Founded January 2007
  • Employees 50
  • Incorporation Type Other
  • Website kornova-viet.com

Only investors on Gust who have been granted access can view this content.

Interested in this startup? Sign In or Sign Up to request more information.