Dentistry 4472925 1280
Denthub logo official 20  20only 20teeth

Dentido AB

Vi är den digitala hubben inom tandvården där vi för samman tandläkare med tandtekniker.

  • Stage Full Product Ready
  • Industry Healthcare Services
  • Location Stockholm, Sweden
  • Currency SEK
  • Founded November 2017
  • Employees 5
  • Incorporation Type Not Incorporated
  • Website denthub.com

Company Summary

Denthub är en digital plattform som kopplar ihop tandläkare med tandtekniker. Idag kommunicerar dessa parter med handskrivna ordersedlar och telefonsamtal, dvs ett manuellt flöde. Denthub tillhandahåller digital orderhantering, meddelandehantering, logistik och fakturering på en enda plats. Allt detta resulterar i att man sparar värdefull tid, minimerar onödig materialsvinn, förbättrar kundnöjdheten och förbättrar tandvården för patienter.