Bia
Logo

Dân Tài Chính

Describe the problem that you're solving in one sentence

  • Stage Concept Only
  • Location Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Currency VND
  • Founded January 1980
  • Employees 1
  • Incorporation Type Not Incorporated
  • Website dantaichinh.com

Company Summary

https://www.dantaichinh.com là nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, kế toán và thuế. Bạn sẽ tìm thấy những kỹ thuật rất thực tế trong công việc mà không trường lớp nào dạy bạn như những kỹ năng mềm, cách xử lý vấn đề và phương pháp tự phát triển bản thân... Địa chỉ: 744/17 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 0918691169