Bia
Logo

Capath

Describe the problem that you're solving in one sentence

  • Stage Concept Only
  • Location Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam
  • Currency VND
  • Founded August 1984
  • Employees 21
  • Incorporation Type Not Incorporated
  • Website capath.vn

Company Summary

https://capath.vn - Công ty Capath chuyên tư vấn các chương trình và thủ tục nhập cư Canada uy tín và kinh nghiệm nhiều năm.Tư vấn pháp luật, nhập quốc tịch, thường trú nhân

Team